ul. Wielopolska 144 39-200 Dębica | tel/fax: 14 682 61 70 | e-mail: poczta@demet.pl

ŻeliwoŻeliwo to eutektyczny stop żelaza z węglem i innymi pierwiastkami, zawierający od 2,11%  do 4,3% węgla, który może występować w postaci cementytu lub grafitu. Postać w jakiej występuje węgiel jest zależna od dodatków stopowych jak i szybkości chłodzenia żeliwa po odlaniu. Dodatki krzemu, niklu i aluminium wraz z powolnym chłodzeniem sprzyjają wydzielaniu węgla w postaci grafitu, natomiast dodatki manganu i siarki oraz szybkie chłodzenie sprzyjają powstawaniu cementytu.


Produkty


Copyright 2017 Demet. Wszystkie prawa zasrzeżone.

Realizacja: