ul. Wielopolska 144 39-200 Dębica | tel/fax: 14 682 61 70 | e-mail: poczta@demet.pl

MiedźMiedź ma bardzo dużą przewodność cieplną i elektryczną, jest bardzo plastyczna i ma dobrą odporność na korozję. Miedź posiada gęstość 8,96 g/cm3 oraz temperaturę topnienia 1083°C. Pod wpływem warunków atmosferycznych miedź ulega powolnej korozji powierzchniowej i pokrywa się zieloną- charakterystyczną patyną. Miedź może być przerabiana zarówno na gorąco jak i na zimno.

Stopy miedzi są cięższe od stali. Niektóre mają wprawdzie dużą wartość granicy plastyczności, jednak z powodu dużej gęstości ich wytrzymałość właściwa jest mniejsza niż stopów Aluminium. Wiele stopów miedzi podobnie jak i sama Cu, charakteryzuje się bardzo dobrą plastycznością, przewodnością elektryczną i cieplną oraz dużą odpornością na korozję.  Stopy miedzi posiadają pewną wyjątkową cechę, gdyż ich wyboru można dokonywać ze względu na żądany do celów dekoracyjnych kolor. Czysta miedź jest prawie czerwona, dodatek niklu powoduje zabarwienie srebrzyste, cynku żółte, a cyny brązowe. Stopy miedzi z cynkiem nazywane są mosiądzami, z niklem miedzioniklami a z pozostałymi pierwiastkami brązami.

Miedź występuje w różnych gatunkach, określających sposób jej otrzymywania oraz czystość ( ilość możliwych zanieczyszczeń).


Produkty


Copyright 2017 Demet. Wszystkie prawa zasrzeżone.

Realizacja: